Tilaajille

Rau­tu­vaa­ran kai­vok­sen ri­kas­tus­hiek­ka-alueel­le li­sät­tiin bio­hiil­tä – "Ai­kaan­saa­tu tiheä kas­vi­pei­te säi­lyt­tää maa­pe­rän läm­pö­ti­lan ta­sai­sem­pa­na ja kor­keam­pa­na"

Arkistokuva Rautuvaaran rikastushiekka-altaiden maisemoinnista.
Arkistokuva Rautuvaaran rikastushiekka-altaiden maisemoinnista.
Kuva: Jouni Porsanger

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Oulun yliopiston kaivannaisalan yksikön (OMS) Biopeitto-hankkeessa kaivannaisjätteiden jälkihoitoon ja maisemointiin kehitettiin lupaavia biohiilipohjaisia ratkaisuja.

Kaivostoiminnasta syntyvien jätteiden läjitysalueet ovat usein maisemahaitta ja ne kertovat myös kaivostoiminnan ympäristöhaasteista. On sekä toimijoiden imagon että alueen läheisyydessä asuvien kannalta tärkeää, että päättyneen kaivostoiminnan jälkihoidosta huolehditaan.