Rasismi on myös suo­ma­lai­nen on­gel­ma, joka vaatii ak­tii­vi­sia toimia – Vasa kokosi an­ti­ra­sis­min alkeet

Yhdysvaltalaisen George Floydin väkivaltainen kuolema nosti rasismin ja poliisiväkivallan otsikoihin ympäri maailmaa. Vasa kokosi listan asioista, joita toteuttamalla voi olla aktiivisemmin antirasistinen ja tukea rodullistettuja vähemmistöjä.

-
Kuva: Maiju Kettunen

Suomessa rasismista ja syrjinnästä kärsiviä vähemmistöryhmiä ovat esimerkiksi saamelaiset, afrikkalaistaustaiset ja romanit. Someilmiöksi noussut Black Lives Matter -liike kehottaa kaikkia ihmisiä liittymään rasismin vastaiseen taisteluun.

1. Ota selvää

Jos haluamme korjata yhteiskunnan epäkohtia, on niistä hyvä olla ensin kunnolla tietoinen. Rasismi on ilmiönä laaja ja monimutkainen, joten aihetta kannattaa opiskella perusteellisesti. On hyvä tuntea historia, josta valkoinen ylivalta on syntynyt. Länsimaat ovat rikastuneet muita sortamalla ja nämä talouden ja vallan rakenteet vaikuttavat yhä.

Etsi tietoa internetistä, lue aiheeseen liittyviä kirjoja ja katso aihetta käsitteleviä elokuvia ja sarjoja. 

Tiedonhaku voi olla raskas prosessi, mutta on etuoikeus oppia rasismista, sen sijaan, että joutuisi kokemaan sitä.

On myös hyvä tiedostaa aikaisemmat virheensä ja oppia niistä.

Muista tämä: tietoa hakiessa lähdekritiikki on tärkeää. Tarkista siis aina, kuka puhuu ja kenen asiaa ajetaan.

2. Puutu rasismiin

Aktiiviseen rasismin vastaisuuteen kuuluu rohkeus. Jos kohtaat arjessasi rasismia tai myrkyllisiä ennakkoluuloja, puutu niihin. Rasismia voi ilmetä esimerkiksi koulussa, työpaikoilla, perheessä tai ystäväpiirissä. Asian esille ottaminen voi aluksi tuntua vaikealta, mutta keskustelut voivat johtaa tärkeään muutokseen.

Suomessa kiihottaminen kansanryhmää vastaan on rikos, eli vihapuheesta voidaan rangaista ja siitä voi tehdä rikosilmoituksen.

Muista tämä: Rasismia kohdatessa kannattaa pyrkiä rakentavaan keskusteluun, mutta toisaalta vihapuhetta ei tarvitse sietää.

-
Kuva: Maiju Kettunen

3. Tiedosta etuoikeutesi

Saman huomaa helposti myös esimerkiksi mediasta ja elokuvista, joissa vähemmistö-representaatio on vähäistä. Miksi tummaihoiset näyttelijät ovat usein päähenkilön ystäviä, eivätkä päähenkilöitä?

Omia etuoikeuksiaan ei välttämättä osaa tiedostaa ilman asiaan perehtymistä ja vähemmistöjen kuuntelemista.

Muista tämä: Tarkastele omaa asemaasi ja mielipiteitäsi kriittisesti.

4. Käytä ääntäsi

Black Lives Matter on hyvä esimerkki siitä, kuinka mielenosoituksilla ja sosiaalisella medialla voidaan saada muutosta aikaan. Mielenilmauksiin osallistuminen ja vetoomusten allekirjoittaminen tai luominen ovat hyviä tapoja vaikuttaa. 

Sosiaalisessa mediassa ääntään voi käyttää helpoiten, mutta myös kasvotusten käydyt keskustelut ovat tärkeitä.

Voit myös kirjoittaa aiheesta vaikkapa sanomalehden yleisönosastolle.

Muista tämä: Antirasismi ei ole vain hetkellinen sometrendi, vaan vaatii pitkäaikaista työtä ja pysyviä toimia.

5. Tue tietoisesti vähemmistöjä ja voimista vähemmistön ääntä

Voit vahvistaa rodullistettujen ääntä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tukea voi osoittaa myös suosimalla vähemmistöjen omistamia yrityksiä, lukemalla heidän kirjoittamiaan kirjoja, musiikkia tai mediaa.

Jotta voi toimia kuin liittolainen, on oltava jatkuvasti valmis kehittämään itseään. Kuuntele syrjintää kohdanneiden omia kertomuksia, mikäli he haluavat niitä jakaa.

Muista tämä: Myös kuluttajana voit vaikuttaa. Boikotoi rasistisia yrityksiä ja tuotemerkkejä.

Lähteet: Tekoja NYT! Maailmanpelastajan käsikirja, 2020, Silja Annila, Sanna Pekkonen, Kaisa Uusitalo, Otava. 9 keinoa olla hyvä valkoinen liittolainen - Ruskeat tytöt, 2018, Julia Thurén, www.ruskeattytöt.fi
Poiminta

Sanastoa antirasistiseen toimintaan

Kulttuurinen omiminen: Feministisessä keskustelussa tällä tarkoitetaan yleensä tapauksia, joissa hallitseva kulttuuri käyttää vähemmistökulttuurin elementtejä, usein taloudellisen hyödyn edistämiseksi, samaan aikaan, kun kyseinen kulttuurin edustajat nähdään enemmistön toimesta edelleen alempiarvoisina.

Mikroaggressio: Arkisia pieniä sanoja, tekoja ja oletuksia, joilla välitetään stereotyyppisiä oletuksia ihmisryhmistä. Mikroaggressiot voivat olla tahallisia tai tahattomia – ne saatetaan usein tarkoittaa hyväntahtoisiksi.

POC: Lyhenne, joka tulee englannin kielen sanoista People of Colour. Lyhennettä käytetään Suomessa luultavasti eniten poc:n keskuudessa, eikä se ole juuri levinnyt valtavirtaan. Käännetään joskus “värillinen”, mutta kyseinen termi on enemmänkin verrannollinen termiin “coloured” joka on historiansa vuoksi usein mielletty alentavaksi termiksi.

Rodullistaminen: Rodullistaminen on sosiaalinen prosessi, jossa valta-asemassa olevat liittävät yksilöön tai ihmisryhmään ennakkoluuloja etnisen taustan, uskonnon ja/tai ihonvärin perusteella.

Lähde: Fem-R: feministinen ja antirasistinen kansalaisjärjestö
Eroon rakenteellisesta rasismista
Anni Koikkalainen

Helsinkiläinen Fatima Verwijnen, 26, harjoittaa antirasistista aktivismia keskittyen kannanottoihin ja ongelmien esiintuomiseen. Hän on yksi viime joulukuussa suureen suosioon nousseen Silakkaliikkeen perustajajäsenistä ja käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa puhuakseen tasa-arvosta ja rasismista.

– Toki myös mielenosoitukset ovat osa aktivismia, mutta eivät pääroolissa.

Keskustelu rakenteellisesta rasismista ja vähemmistöryhmien syrjimisestä on lisääntynyt viime aikoina. Suomalaisessa yhteiskunnassa rasismi on kuitenkin vielä melko vähän käsitelty aihe.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kesäkuun alussa julkaiseman selvityksen mukaan afrikkalaistaustaiset suomalaiset kokevat rasismia jo nuoresta iästä lähtien, ja rasismi vaikuttaa heidän elämäänsä kokonaisvaltaisesti. Selvityksen mukaan rasismia ilmenee suomalaisen yhteiskunnan rakenteissa, eli myös ne kaipaavat muutosta.

Verwijnen on käyttänyt ääntään puhuakseen esimerkiksi juuri rakenteellisesta rasismista, joka näkyy esimerkiksi suomalaisilla työmarkkinoilla.

– Työmarkkinoilla on tutkitusti lähes mahdotonta edetä, ellei nimesi ole kantasuomalainen.

Entä mitä etuoikeutettu enemmistönuori voisi tehdä vähentääkseen rasismia Suomessa? Verwijnenin mukaan paras apu on kuunteleminen ja rasismin ongelman ottaminen tosissaan.

Hän toivoo, että Black Lives Matter -liikkeen tuoma yhtäkkinen valtaisa kiinnostus ei olisi ohimenevää.

– Muutoksen ratkaisee se, ottavatko isot toimijat vastuuta, ja oikeasti alkavat rakentaa instituutioita antirasistiseen suuntaan, Vervijnen toteaa.

Lue lisää aiheesta:

Arvostelu: Amerikkalaiselle nuorelle rasismi on pelkoa ja poliisiväkivaltaa

Kuuntele Vasan podcast aiheesta: