sää: Helteet jat­ku­vat lop­pu­vii­kon ajan, mutta sitten vii­le­nee – sun­nun­tai­na Lapin yli kulkee sade- ja uk­kos­rin­ta­ma

pääkirjoitus: Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Rasismi mu­ren­taa lasten tur­val­li­suut­ta

Turvallisuus koskettaa kaikkia elämänalueita. Sitä luodaan lainsäädännöllä, rakenteilla, toimintatavoilla ja ohjelmilla, mutta se syntyy ennen kaikkea kunnioittavassa ja myönteisessä arjen vuorovaikutuksessa ja puheessa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa jokaiselle lapselle oikeuden syrjimättömään kohteluun. Lapsia ei saa syrjiä kansallisen, etnisen tai sosiaalisen alkuperän tai ihonvärin perusteella. Lapsilla on oikeus suojeluun vihapuheelta ja rasistiselta kohtelulta. Turvallisuuden tunne yhteisöissä heikkenee, mikäli tiettyjä lapsi- tai nuorisoryhmiä leimaavan puheen annetaan yleistyä.