Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ranuan kir­kon­ky­läl­le tulossa uusia ran­ta­tont­te­ja oma­ko­ti­ta­loil­le

Ranuan kirkonkylälle on tulossa uusia rantatontteja omakotitaloille, kunta kertoo tiedotteessaan.

Pappilanniemessä sijaitsevat tontit ovat mukana kirkonkylän asemakaavan muutosalueessa, johon kuuluvat Pappilanniemi, vanha sairaala ja Kolomaan teollisuusalue. Kaavaluonnos on  nähtävillä 31. tammikuuta asti. Kaavan hyväksymisestä päättää aikanaan kunnanvaltuusto.