Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ra­ken­nus­lii­ke Lehto tekee Ajoksen sa­ta­maan 40 000 neliön jät­ti­va­ras­ton Metsä Fib­rel­le, jos sen Kemin bio­tuo­te­teh­das to­teu­tuu – ra­ken­ta­mi­nen kes­täi­si kaksi vuotta

Uusi varasto tulisi Kemin Ajoksen uuden laiturin viereen. Tilaa siinä olisi peräti 40 00 neliötä. Havinnekuvan ei vastaa yksityiskohtaisesti lopullista toteutusta.
Uusi varasto tulisi Kemin Ajoksen uuden laiturin viereen. Tilaa siinä olisi peräti 40 00 neliötä. Havinnekuvan ei vastaa yksityiskohtaisesti lopullista toteutusta.

Metsä Fibre ja rakennusliike Lehto Group ovat tehneet esisopimuksen Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan satamavaraston rakentamisesta. Ajoksen satamaan rakennettava varasto toimii uuden tehtaan selluvarastona ennen tuotteiden laivaamista asiakkaille, jos tehdashanke toteutuu.

Satamavaraston pinta-ala olisi kaiken kaikkiaan lähes 40 000 neliötä ja sen rakentaminen kestäisi noin kaksi vuotta. Rakennus tulisi Kemin Sataman uuden, 400 metriä pitkän laiturin viereen. Metsä Fibren mahdollisen tehdasinvestoinnin tarvitsema uusi laituri on parhaillaan tarjouskilpailuvaiheessa.