Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Rain­ma­ker palkkaa Ro­va­nie­mel­le yli 20 uutta työn­te­ki­jää – palk­kaus­ten an­sios­ta työn­te­ki­jä­mää­rä nousee yli 75

Myynti-, asiakaspalvelu- ja henkilöstöpalveluyritys Rainmaker palkkaa Rovaniemellä syksyn aikana yli 20 uutta työntekijää. Kasvun taustalla on uudet asiakkuudet ja tarpeiden lisääntyminen olemassa olevissa asiakkuuksissa.

Lisäpalkkaukset kohdistuvat puhelinpalvelukeskuksen toimintoihin.