Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Punt­ti­ka­las­tus sal­li­taan, mutta sitä seu­ra­taan

Rasvaeväleikatut taimenet saa pitää saaliina merialueella. Muuten Tornionjoella kalastetaan viime kesän säännöin.

Heittopainon käyttö viehekalastuksessa on sallittu ainakin kesällä 2020. Kalastuksenvalvojat seuraavat punttikalastusta kesän kalastuskauden aikana.
Heittopainon käyttö viehekalastuksessa on sallittu ainakin kesällä 2020. Kalastuksenvalvojat seuraavat punttikalastusta kesän kalastuskauden aikana.
Kuva: Tuulikki Kourilehto

Suomen maa- ja metsätalousministeriö sekä Ruotsin meri- ja vesiviranomainen ovat sopineet Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännöstä, joka on voimassa 1.6.2020–31.5.2021

Tornionjoella sovellettavat kalastusmääräykset ovat vuoden 2020 kalastuskaudella lähes samat kuin vuonna 2019.

Kalastussääntöön sisältyy kaksi uutta määräystä. Ensi kesänä Tornionjoen merialueella saatavia rasvaeväleikattuja taimenia saa pitää saaliina. Lisäksi siian ja  hauen kalastusta verkolla Kilpisjärvessä on mahdollista jatkaa koko syyskauden.

– Rasvaeväleikatun taimenen saaliiksi ottamista merellä tullaan seuraamaan, jotta varmistetaan että järjestely ei johda luonnonvaraisten taimenten pyyntipaineen kasvuun, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa.

Kaikki muut saaliiksi saadut taimenet paitsi rasvaeväleikatut taimenet merialueella, on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.


Suomen maa- ja metsätalousministeriö ehdotti Ruotsille, että jokikalastuksessa kiellettäisiin uppoavien heittopainojen käyttö. Kieltoa ei määrätty.

Heittopainojen käytöstä sovittiin, että kalastuksenvalvojat seuraavat punttikalastusta tulevalla kaudella ja että pyritään paikallisesti sopimaan siitä, että heittopainoissa ei käytetä lyijyä.

Heittopainon, tapsisiiman ja vieheen avulla tapahtuvassa kalastuksessa (spinnfluga) on sallittu käyttää vain yksihaaraista koukkua, jonka kitakoko on enintään 12 mm.

Suun ulkopuolelta tarttunut kala on välittömästi laskettava takaisin veteen.

Viikkorauhoitus viehekalastuksessa, moottorin käyttö, yhden lohen vuorokausikiintiö, lippokalastus, verkko- ja kullepyynti Torniojoella ovat voimassa entisten sääntöjen ja aikataulujen mukaisesti.

Varrellisen nostokoukun käyttö on edelleen sallittua. Kalastus harrilaudalla tai vastaavalla on kiellettyä.

Tornionjoella on tarkoitus myös testata sähköisen saalisilmoitusjärjestelmän toteuttamisvaihtoehtoja tulevana kesänä. Osaa luvanmyyntipaikoista koskevan kokeilun tarkoitus on kartoittaa toimivaa tapaa, jolla kalastajat voisivat ilmoittaa saaliinsa esimerkiksi kännykällä tutkimus- ja tilastointikäyttöä varten.

Kesä 2020

Kalastus Tornionjoella

Viehekalastus on 1.6.– 31.8. Lohenkalastuksen viikkorauhoitus on voimassa sunnuntaista klo 19.00 maanantaihin klo 19.00. Yksi lohi vuorokaudessa kalastajaa kohden.

Lohen kalastus lipolla 8.6.–30.6. Yksi lohi vuorokaudessa kalastajaa kohden.

Siian kalastus lipolla 8.6.–14.9.

Lohen kalastus kulkuverkolla ja kulteella 16.–18.6., 26.–28.6. ja 3.–5.7. Yksi verkko venettä kohden.

Siian kalastus kulkuverkolla 1.8.-14.9. Yksi verkko venettä kohden.

Taimenet on vapautettava.

Noskokoukun käyttö on sallittu.

Harrilaudan käyttö on kielletty.

Harjuksen kalastus on kielletty 1.4.–31.5.2021.