Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Tilaajille

ProAg­ria Lapin toi­min­ta päättyy - vuo­si­ko­kouk­ses­sa ei löy­ty­nyt yh­dis­tyk­sel­le pu­heen­joh­ta­jaa eikä hal­li­tus­ta

ProAgria Lapin toiminta päättyy, koska yhdistyksen hallitukselle ei löytynyt puheenjohtajaa.

Yhdistyslain mukaan hallituksella on oltava puheenjohtaja. Koska puheenjohtajaa ei 16. kesäkuuta pidetyssä varsinaisessa vuosikokouksessa löytynyt, joutui vuosikokous toteamaan, että yhdistys on katsottava purkautuneeksi hallinnon puuttumisen vuoksi.