Pääkirjoitus: Vihreän siir­ty­män jät­ti-in­ves­toin­tien hank­ki­mi­nen Me­ri-Lap­piin edel­lyt­tää alueen kuntien yh­teis­työ­tä – sen aloit­ta­mis­ta ei voi enää lykätä tuon­nem­mak­si

Kolumni: Rkp:n on va­lit­ta­va arvojen ja edun­val­von­nan välillä ja jäl­kim­mäi­nen on vah­voil­la

Merikotka: Me­ri­kot­ka sil­pou­tui tuu­li­voi­ma­laan Kemin Ajok­ses­sa – tut­ki­ja: tällä het­kel­lä tie­dos­sa­ni on yh­teen­sä 48 ta­paus­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Posio saa­vut­ti kul­ta­ta­son kan­sain­vä­li­ses­sä kes­tä­vien mat­kai­lu­koh­tei­den oh­jel­mas­sa – "Po­sio­ta ha­lu­taan ke­hit­tää pit­käl­lä täh­täi­mel­lä mah­dol­li­sim­man kes­tä­väk­si ja vas­tuul­li­sek­si mat­kai­lu­koh­teek­si"

Posio on saavuttanut kultatason, eli 8,9 pistettä kymmenestä, kansainvälisen Green Destinationsin kestävien matkailukohteiden ohjelmassa. Kultataso on toiseksi korkein taso, jonka ohjelmassa voi saavuttaa, Posion kunta tiedottaa.

Posiolta vastattiin ohjelmassa yhteensä 97 kriteeriin, jotka käsittelevät kohteen hallintoa, luontoa ja maisemia, ympäristöä ja ilmastoa, kulttuuria, hyvinvointia, liiketoimintaa ja viestintää. Kohde saa kymmenen pistettä, kun se täyttää kaikki Maailman kestävän matkailun neuvoston (Global Sustainable Tourism Council) asettamat kriteerit kestävälle matkailukohteelle. Kullasta seuraava taso on platinataso, tiedotteessa kerrotaan.

– Posion tulos ohjelmassa on kansainvälisesti vertailtuna korkeaa tasoa,  Green Destinationsia Suomessa edustava Pekka Alhojärvi sanoo tiedotteessa.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.