Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Po­ro­ta­lou­den tukien ha­ku­ai­ka Ruo­ka­vi­ras­tol­ta on 8. elo­kuu­ta – 1. syys­kuu­ta – Asia kan­nat­taa hoitaa ne­tis­sä, mutta pa­pe­ri­ha­ke­muk­sia­kin hy­väk­sy­tään

Porotalouden eläinkohtainen tuki on haettavissa verkkoasiointipalvelu Vipussa 8. elokuuta –1. syyskuuta 2022. Porotalouden harjoittajat voivat kirjautua palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Hakemuksen liitteet voi lähettää Vipun kautta ja poroluettelon tiedot välitetään paliskunnasta suoraan Lapin ELY-keskukseen, joka käsittelee hakemukset.

Ruokavirasto kannustaa asioimaan verkossa, mutta tuen voi halutessaan edelleen hakea myös paperilomakkeella.

Hakulomakkeen 227 voi tulostaa Ruokaviraston verkkosivulta. Hakemus toimitetaan Lapin ELY-keskukseen.

Kuolinpesän puolesta asiointi ei ole vielä mahdollista Vipu-palvelussa, joten kuolinpesänä tukea hakevien on palautettava hakemus paperilomakkeella.

Tuen saaminen edellyttää, että ruokakunta omistaa vähintään 80 eloporoa. Tuki maksetaan porotalouden harjoittajille lokakuussa 2022. Maksettavan tuen määrä on 35,00 euroa poroa kohden.

Lähde: Ruokaviraston tiedote.