Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Po­li­tii­kas­sa tar­vi­taan mo­ni­ää­ni­syyt­tä

Politiikalla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin ja valtioiden välisiin suhteisiin. Suomen eduskuntatyöskentelyssä politiikkaa tehdään pääsääntöisesti lakien säätämisen ja julkishallinnon ohjauksen kautta.

Päätettäessä yhteisistä asioista tulee väistämättä eteen erimielisyyttä.

Erilaiset arvot, tarpeet, halut ja mielipiteet ovat poliittisissa päätöksenteossa vastakkain. Keskustelua käydään välillä kiivaastikin ja valitettavasti hetkittäin alennutaan myös asiattomuuksiin.

Onneksi suurin osa politiikassa mukana olevista päättäjistä tiedostaa sen, että asioiden valmistelu ja päätöksenteko edellyttävät aitoa yhteistyötä ihmisten välillä. Omista poteroista huutelu ei vie asioita eteenpäin.

Koska poliittinen päätöksenteko koskettaa meitä kaikkia on syytä edellyttää, että yhteisistä asioista on päättämässä mahdollisimman monipuolinen joukko ihmisiä. Tarvitsemme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon mukaan moniäänisyyttä ja aitoa arjen tuntemusta.

 (vas.)