pääkirjoitus: Suomen, Ruotsin ja Norjan kuu­lu­mi­nen puo­lus­tus­liit­toon vah­vis­taa myös poh­joi­sen tur­val­li­suut­ta – toimiva suhde Ve­nä­jään on yhä mah­dol­li­nen

Tilaajille

Po­lii­sin ra­han­käy­tös­tä ainakin kaksi sel­vi­tys­tä – kohu herätti myös Tar­kas­tus­vi­ras­ton kiin­nos­tuk­sen

Keskustelu poliisin rahojenkäytöstä voi näkyä Valtiontalouden tarkastusviraston tulevissa tarkastuksissa. VTV valmistelee niitä parhaillaan. Poliisihallitus teettää myös itse ulkopuolisen selvityksen.

Poliisin huoli rahoituksestaan on herättänyt ihmettelyä, sillä kokonaisrahoitus on viime vuosina kasvanut.
Poliisin huoli rahoituksestaan on herättänyt ihmettelyä, sillä kokonaisrahoitus on viime vuosina kasvanut.
Kuva: Markku Uhari

Poliisin rahoituksesta käynnistynyt keskustelu voi vaikuttaa Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustoimintaan lähivuosina. Näin arvioi VTV:n pääjohtajan sijainen, johtaja Matti Okko.

Poliisin rahoitus nousi keskusteluun ensi vuoden talousarvion yhteydessä. Osan viime vuosina kasvaneesta kokonaisrahoituksesta on epäilty menneen esimerkiksi hallintoon ja kiinteistökuluihin uusien poliisien palkkaamisen sijaan. Kiinteistökulut lisäävät rahoituspainetta jatkossakin, sillä Poliisihallituksen tiedossa on lähes 60 kiireellistä toimitilahanketta.