suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Tilaajille

Poliisi suo­rit­taa vaa­ral­li­seen ai­nee­seen liit­ty­vää tut­kin­taa Ro­va­nie­men Kai­ra­tiel­lä – Pai­kal­la useita vi­ran­omai­sia suo­ja­pu­vuis­sa

Poliisilla on vaativa tutkintatehtävä Rovaniemellä.

Tapahtumapaikalla on poliisi, ambulanssi ja paloauto. Poliisin mukaan yhdessä asunnossa on vaarallista myrkkyä.
Tapahtumapaikalla on poliisi, ambulanssi ja paloauto. Poliisin mukaan yhdessä asunnossa on vaarallista myrkkyä.
Kuva: Anssi Jokiranta

Poliisi suorittaa Rovaniemen Kairatiellä vaaralliseen aineeseen liittyvää tutkintaa. Alueella on useita viranomaisia suojapuvuissa. Poliisitiedote tapauksesta tuli tiistaina iltakuudelta.

Tehtävä liittyy poliisin tietoon tulleeseen kuolemansyyn selvittämiseen. Tutkinnan kohteena oleva aine ei aiheuta vaaraa tehtäväosoitteen ulkopuolelle. Tapahtuneeseen ei tässä vaiheessa epäillä liittyvän rikosta.