Kolumni: Taide on lää­ket­tä moneen pulmaan

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Tilaajille

Poh­joi­sen mat­kai­lu­yrit­tä­jil­le aukesi uusi kou­lu­tus­si­vus­to vas­tuul­li­suu­den ke­hit­tä­mi­seen

Lapin yliopisto tiedottaa, että pohjoisen matkailuyrittäjille on avattu verkkopalvelu koulutus- ja innovointitarkoituksiin.

Palvelusta löytyy kaksi verkkokurssia kulttuurisensitiivisen matkailupalveluiden tuottamisesta. Lisäksi aineisto kattaa neljän aiemman vastaavan kehitysprojektin aineistot.