Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen luonto ei saa unohtua

Kokoomus, perussuomalaiset, rkp ja kristillisdemokraatit muodostavat parhaillaan hallitusta Säätytalolla. Pohjoinen luonto ei näissä neuvotteluissa saa unohtua.

Arktinen luonto on hauras ja haavoittuvainen. Sitä uhkaavat niin kaivosteollisuus, metsätalouden tarpeet kuin ilmastonmuutoskin. Kuumeneva planeetta uhkaa pohjoisen palsasoita, tunturiluontoa ja vaelluskaloja. Arktinen luonto joutuu ahtaalle lämpötilojen noustessa. Ilmastokriisin torjuminen on välttämätöntä pohjoisen luonnon vaalimiseksi.

Ilmastotoimien lisäksi ensi hallituskaudella on jatkettava työtä pohjoisten metsien suojelemiseksi. Esimerkiksi Inarissa saatiin suojeltua satoja hehtaareja ikimetsiä, kun tätä työtä varten osoitettiin edellisen hallituksen toimesta rahaa. Nämä ikimetsät ovat turvassa hakkuilta ja ne turvaavat myös alueen paliskuntien elinkeinon harjoittamisen, kun porot löytävät metsistä ruokaa ja suojaa jatkossakin.

Kaivoslainsäädäntö ei edelleenkään huomioi riittävästi luontoa eikä ihmistä. Malminetsintäkielto luonnonsuojelualueille olisi vähintä, mitä voi vastuulliselta kaivostoiminnalta edellyttää. On myös saatava stoppi vesistöjen saastumiselle. Pohjoisen puhtaat vesistöt ovat uhattuna, jos kaivosyhtiöiden vesistöpäästöjä ei saada kuriin.

Turhien patojen purkamista on jatkettava. Lisäksi vesivoimayhtiöt on velvoitettava rakentamaan kunnolliset ohitusuomat vesistöihin, joissa padot ovat este vaelluskalojen nousulle. Kaikki suomalaiset vaelluskalakannat ovat uhanalaisia, ja vaelluskalakantojen eteen on tehtävä jatkossa kaikki voitava.

Luonnon vaalimisessa ei ole pelkästään luonnosta vaan myös siitä, että meille ihmisille luontokohteet ovat tärkeitä virkistys-, ulkoilu- ja retkeilymaastoja. Lähiluonto on suomalaisten toiseksi suosituin liikuntapaikka, ja kansallispuistojen ja retkeilyalueiden polut ja hiihtoladut ovat meille rakkaita ulkoilupaikkoja. Vaalitaan luontoa myös meidän ihmisten takia.

Suomalaista luontoa voi suojella vain Suomessa. On meidän tehtävämme huolehtia siitä, että arktinen luonto säilyy myös tuleville sukupolville.

Ella Keski-Panula

Rovaniemen kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Saara Hyrkkö

kansanedustaja (vihr.)