kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Poh­ja­ve­den lasku vai­kut­taa suo­luon­toon – kai­vos­hank­keen na­tu­ra­kon­sul­tin mukaan Sakatin kaivos voidaan ra­ken­taa ilman vai­ku­tuk­sia Viian­kiaa­van suo­jel­tui­hin luon­to­tyyp­pei­hin

Sakatin kaivoshankkeen yva:n ja natura-arvioinnin mukaan maanalainen kaivos on mahdollista rakentaa ilman vaikutusta suojeltuihin luontotyyppeihin.

Kun maanalaisen kaivoksen louhinta ulottuu pohjavedenpinnan alapuolelle, tunneleita ja kaivostiloja täytyy pitää kuivana pumppaamalla pois sinne tulevat vedet. Tästä voi seurata pohjaveden pinnan alenemista kaivosalueella ja sen ympäristössä.

Pohjaveden pinnan alenemisella voi taas olla vaikutusta sellaisiin luontotyyppeihin, joihin pohjavesi vaikuttaa. Tällaisia luontotyyppejä esiintyy varsinkin soilla.