Piispa vie­rai­li Kemissä – "voi­si­ko seu­ra­kun­ta olla mukana ur­hei­lu­seu­ro­jen lei­reil­lä?"

Torniolaislähtöinen piispa Jukka Keskitalo kertoo, että hyvä johtajuus seurakunnissa on erityisen tärkeää.
Torniolaislähtöinen piispa Jukka Keskitalo kertoo, että hyvä johtajuus seurakunnissa on erityisen tärkeää.
Kuva: Taina Nuutinen-Kallio

Kemin seurakunnalla menee nyt hyvin ja talous on kohtuullisessa kunnossa. Haasteena on kuitenkin seurakunnan jäsenien väheneminen. Ihmisiä kuolee enemmän kuin syntyy ja se vaikuttaa jäsenmäärään. Myös kirkosta eroajia on enemmän kuin siihen liittyjiä.

Alueemme piispa, torniolaislähtöinen Jukka Keskitalo teki viime viikonloppuna piispantarkastusta Kemissä.

–Piispantarkastuksen yhtenä tarkoituksena on selvittää, onko seurakunnan asiat kunnossa, voivatko työntekijät hyvin ja ovatko talous ja kiinteistöt kunnossa, Keskitalo kertoo.

Seurakunnan työntekijöille on tehty työyhteisökysely ja seurakunnassa on vieraillut työyhteisökehittäjä.

–Perusasiat ovat kunnossa. Työyhteisö on toimiva ja ilmapiiri näyttää oleva aika positiivinen. Aina on haasteita, mutta isossa kuvassa näyttää hyvältä.

Joitain vuosia sitten julkisuudessa keskusteltiin paljonkin seurakuntien ilmapiiriongelmista.

–Ensimmäisessä kirkon työhyvinvointibarometrissa nousi esille, että seurakuntien työyhteisöissä työntekijät ovat keskimäärin motivoituneempia kuin muiden alojen työntekijät, mutta silti sosiaalisia ristiriitoja oli enemmän kuin muualla. Se johtuu ehkä siitä, että seurakunnissa tehdään kutsumustyötä. Monella on vahva näkemys, miten asioita pitäisi hoitaa.

Keskitalo kertoo, että nykyisin evankelis-luterilaisen kirkon työyhteisöiden asioihin kiinnitetään paljon huomiota. Usein seurakuntien työntekijät saavat työnohjausta ja johtajia on koulutettu määrätietoisesti.

–Meillä on oma johtamiskoulutusjärjestelmä. Hyvä johtaminen on ratkaisu ilmapiiriongelmiin. Johtajan pitää uskaltaa johtaa. Jos työyhteisössä on johtajuusvajetta, niin joku nappaa johtajuuden, Keskitalo muotoilee.

Kemin seurakunnan johtajan, kirkkoherran Tuomas Töllin, johtamistaidot piispa pitää hyvinä.

–Hänellä on aika reipas, hyvä ote. Näyttää, että suhteellisen tuore kirkkoherra on aloittanut työnsä hyvin. Tuomas on moderni kirkon johtaja.

Kemissä seurakunnan kiinteistöasiat ovat piispan näkemyksen mukaan jokseenkin järkevällä mallilla. Kirkon rappaus kuitenkin epäonnistui viitisentoista vuotta sitten, joten kirkon ulkokuori vaatisi remonttia.

– Totta kai kiinteistöihin pitää investoida, mutta rahaa pitää jäädä myös muuhun toimintaa, piispa tähdentää.


Keskitalo kertoo, että hän noudattaa piispantarkastusta tehdessään kolmen kohdan ohjelmaa.

–TTR, eli tarkasta, tue ja rohkaise.

Tarkastuksessa piispa katselee ja kuulostelee, miten seurakunnassa voidaan ja onko seurakunnan toiminta vilkasta ja onko kaikki ikäryhmät otettu huomioon.

–Haluan tukea seurakuntaa ja rohkaista sitä ulospäin suuntautuvaan toimintaan.

Keskitalon mukaan aiemmin piispantarkastukset ovat katsoneet menneeseen.

–On tutkittu tilastoja ja tarkasteltu, mitä viime vuosina on tapahtunut.

Kemin seurakunnan kohdalla katseet ovat kymmenen vuoden päässä. Minkälainen se on vuonna 2029? Miten seurakuntaa pitäisi kehittää, että taloudellinen tilanne pysyisi hyvänä?

–Vaikka eihän seurakunta ole taloutta varten, vaan ihmisiä varten.


Keskitalon mukaan Kemin seurakunnan erityinen vahvuus on diakoniatyö.

–Täällä tehdään monenlaista matalan kynnyksen diakoniatyötä. Se on hyvä lähestymistapa teollisuuspaikkakunnalla. Diakoniatyön kautta monen ihmisen on helppo lähestyä seurakuntaa.

Piispantarkastuksessa selvitetään myös, saavuttaako seurakunnan hengellinen sanoma paikkakunnan ihmisiä. Piispa suosittelee seurakuntia kehittämään uudenlaisia toimintamalleja tähän. Kemissä hengellistä sanomaa yritetään viedä eteenpäin kirkossa järjestettävillä majataloilloilla.

–Se on vähän uudentyyppinen, illalla järjestettävä tilaisuus, jossa on rukousta ja musiikkia ja ihmisten haastatteluja.

Keskitalo painottaa sitä, että seurakunnan pitää hoitaa kirkolliset tilaisuudet hyvin. Jumalanpalveluksissa, häissä ja hautajaisissa sekä ristiäisissä tavataan paljon ihmisiä. Hänen mielestään on tärkeää, että pappi ehtii käydä juomassa pullakahvit juhlatilaisuudessa.

–On tärkeää, että papit ja kanttorit varaavat tarpeeksi aikaa ihmisten kohtaamiseen, koska tilaisuudet ovat ainutkertaisia. Sellaisissa tilanteissa ihmisten sydämet ovat avoinna. Tämä on myös johtamiskysymys: mihin ja miten aikaa seurakunnissa käytetään.

Keskitalo toteaa, ettei aina tarvitse olla niin, että seurakunta kutsuu ihmisiä omiin tilaisuuksiinsa. Seurakunta voi olla läsnä yhteistyökumppaninsa tilaisuudessa.

–Seurakunta voi olla mukana esimerkiksi yhdistysten ja urheiluseurojen tapahtumissa. Täälläkin on paljon urheiluseuroja. Voisiko seurakunta olla mukana urheiluseurojen leireillä, jossa lapset normaalisti harjoittelisivat omaa lajiaan ja seurakunta opettaisi arvoja, Keskitalo visioi.