Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lol­ta kirja – Mukana en­sim­mäi­sen vir­ka­vuo­den teks­te­jä ja kuu­lu­mi­sia

Piispa Jukka Keskitalo on julkaissut virkakautensa ensimmäisen kirjan.
Piispa Jukka Keskitalo on julkaissut virkakautensa ensimmäisen kirjan.
Kuva: Vesa Joensuu

Oulun hiippakunnan piispan Jukka Keskitalo on julkaissut piispakautensa ensimmäinen kirjan Pyhästä ja Pohjoisesta. Kirja sisältää vuosi sitten Oulun hiippakunnan piispana aloittaneen Keskitalon puheita ja kirjoituksia ensimmäisen virkavuoden ajalta. Kirjassa on peräti 80 kuvaa seurakuntavierailuilta eri puolelta laajaa hiippakuntaa ja sen ulkopuolelta.

Kirjan tekstit tarjoavat monipuolisia näkökulmia kirkkovuoden teemoihin, joista riittää ammennettavaa paitsi henkilökohtaiseen hengelliseen pohdiskeluun myös kirkon tulevaisuuden tutkimiseen.

– Kun kustantaja lähestyi minua ja kysyi mahdollisuutta julkaista kirjana ensimmäisen piispavuoteni puheita ja kirjoituksia, päätin tarttua tarjoukseen, Keskitalo kertoo.

Lukija voi löytää kirjasta tietoa Oulun hiippakunnan uuden piispan uskonnollisesta taustasta ja hänen käsityksiään kirkon tilasta ja tulevaisuudesta.

– En ole kuitenkaan halunnut pitäytyä kirkon sisäisissä teemoissa, vaan mukana on myös yhteiskunnallisempia kannanottoja esimerkiksi maahanmuutosta, ihmisen arvosta ja metsien roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa, Keskitalo sanoo.

Piispa luovuttaa kirjan myynnistä saamansa tulon kokonaisuudessaan Nyakaton raamattuopiston hyväksi. Raamattuopisto sijaitsee Tansaniassa, Viktorianjärven itäisessä hiippakunnassa, joka on Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunta.

Kirjan on kustantanut rovaniemeläinen Väyläkirjat.