Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo esittää hiip­pa­kun­nil­le ensi vii­kol­la yh­teis­tä suo­si­tus­ta avio­liit­to­ky­sy­myk­ses­sä – "Hen­gel­li­set asiat ovat hyvin hen­ki­lö­koh­tai­sia, mikä on po­si­tii­vis­ta mutta myös haa­voit­ta­vaa"

Korona typisti Oulun hiippakunnan 170-vuotisjuhlinnan: konserttikiertue siirtyi ja sen sijaan kutsutaan kokoontumaan sunnuntaina Virtuaalikirkon ääreen.

Piispa Jukka Keskitalo näkee hiippakunnassaan, miten siivet kantavat Sanaan ja toisiimme turvaten.
Piispa Jukka Keskitalo näkee hiippakunnassaan, miten siivet kantavat Sanaan ja toisiimme turvaten.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Tämän piti olla eri puolilla pohjoista soiva juhla, J. S. Bachin H-mollimessun esitysten kautta Oulun hiippakunnan 170-vuotista historiaa juhlistava.

Kevään koittaessa yllättäen oli toisin.