Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Pel­los­sa ei tehdä yleistä sel­vi­tys­tä kun­ta­lais­ten aja­tuk­sis­ta tuu­li­voi­man suhteen

Kunnanjohtaja Eero Ylitalo esitti kunnanhallitukselle, että kunnassa tehtäisiin ulkopuolinen, puolueeton mielipidetutkimus, jossa selvitettäisiin kuntalaisten suhtautumista tuulivoiman rakentamiseen Pellon kunnan alueelle. Sillä tutkittaisiin asukkaiden laajempaa mielipidettä tuulivoimasta.

Perusteluna esitykselle on erityisesti paikallisen elinkeinoelämän huoli siitä, että kunnanhallituksen viimeaikainen kielteinen linjaus puistojen selvitystyöhön linjaisi myös laajempaa kunnan suhtautumista tuulivoimaan. Kunnanhallitus kuitenkin päätti  Simo Keräsen (vas.) esittämänä ja Kaarlo Kaupin (sd.) kannattamana äänin 5–2, että esitettyä kuntalaiskyselyä ei ole syytä tehdä.