ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mielipidekirjoitus

Pe­las­tus­toi­mi ja alue­vaa­lit Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la

Eduskuntamme on hyväksynyt kesäkuussa 2021 hyvinvointialueiden perustamisen ja niihin sisältyvät keskeiset lait.  Yhtenä hyvinvointialueena Lappi ja lakina: laki pelastustoimen järjestämisestä. Pelastustoimi siirtyy kuntien vastuulta hyvinvointialueille 2023 alusta lähtien. Varmaan mietimme mitä se tarkoittaa meihin tavallisiin ihmisiin.

Uudistus tehtiin jonka yhtenä päätarkoituksena, että kansalaisten palvelut kyetään pitämään hyvällä tasolla myös tulevaisuudessa.  Palveluita yhtenäistetään, jolloin tavallisen asiakkaan asuinpaikkakunta ei vaikuttaisi millaisia palveluja, ohjeita ja neuvoja he saavat.

Ihmisten avunsaanti mahdollisessa onnettomuustilanteessa pidettäisiin vähintäänkin samalla tasolla missä se on nytkin.

Apu siis tulisi yhtä nopeasti kuin ennenkin. Pelastuslaitoksen työntekijät siirtyvät 2023 alusta hyvinvointialueiden palvelukseen ja kalusto hyvinvointialueen omistukseen.

Näin ollen meiltä Lapista ei tule yhtään paloasemaa lakkauttaa. Sopimuspalokuntien toimintaedellytykset on turvattava. Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön pitää olla saumatonta ja sujuvaa. Tämä jo siksi että meillä on laaja Lapin maa ja pitkät etäisyydet.  Turvallisuus ja palvelut on säilytettävä ja näin olla tasa-arvoista kaikille paikasta riippumatta.

Tulevissa ensimmäisissä aluevaaleissa, jotka ovat tammikuussa 2022 valitaan Lapin aluevaltuutetut. Nämä päättävät miten meitä hoidetaan ja mitä se on pelastustoimen osalta. Näin ollen myös jokainen Lapin asukas voi vaikuttaa asioihin äänestämällä tammikuun aluevaaleissa.

Oula Jumisko