Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pe­las­te­taan Palokas kai­vok­sel­ta

Lapin Kansan pääkirjoitus (21.12.) paljastaa, ettei kirjoittaja tunne Palokas-Rompas-Rajapalot-aluetta.

Mawsonin tutkimusalue sijoittuu Lapin kolmion kärkeen. Kolmio edustaa pohjoisen luonnon rikasta ja monipuolista osaa. Alueen mosaiikkiin kuuluu vanhoja metsiä, aapasoita, lehtoja, lampia, puroja ja vaaroja. Suurin osa on eri syistä suojeltua.