pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pal­ve­lu­työn vas­tuu­ton­ta te­hos­ta­mis­ta mat­kai­lu­alal­la

Näkökulma

Matkailualalla työskentelee ihmisiä monilta eri aloilta ja ammattikunnista. Pääsääntöisesti heidän katsotaan olevan palvelutyöntekijöitä. Myös hotellisiivoojat ovat matkailutyöntekijöitä. He antavat merkittävän panoksen hotellien toiminnalle ja tuottavuudelle ja palvelevat matkailijoita niin suoraan kuin välillisesti tuottamalla puhtautta ja järjestystä hotelliin.

Tuotetun palvelun laatu on keskeinen seikka hotellisiivoustyön kaltaisessa palvelutyössä. Palvelualan töiden tehostaminen on yleistynyt. Laadun sijaan keskeisempää vaikuttaa olevan määrä ja taloudellinen tuottavuus.