Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pa­lo­ase­ma on So­dan­ky­län his­to­riaa

Sodankylän vanhan paloaseman purkamisesta ja säilyttämisestä on esitetty mielipiteitä,ja kunta on antanut rakennukselle purkamisluvan. Varsinaista rakennushistoriallista selvitystä (RHS) ei kohteesta ole tehty, joten Museoviraston vanhempaa, purkamiselle kielteistä lausuntoa lukuun ottamatta mielipiteet ja purkamislupa eivät perustu tutkittuihin tosiasioihin. Rakennushistoriaselvityksen tekeminen edellyttää erikoiskoulutusta sekä laajaa näkemystä analyysin ja kohteen arvottamisen pohjaksi.

Lapin sodassa tuhoutuneen kirkonkylän keskeinen osa suunniteltiin Yrjö Lindegrenin johdolla toimivaksi arkkitehtoniseksi kokonaisuudeksi. Siinä aumakattoiset rakennukset, kirkot ja valoisaa tulevaisuutta kuvaava valkoinen paloasema torneineen muodostavat harmonisen kokonaisuuden.