Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Tilaajille

Päi­vä­ko­ti­ai­ka­na oleva muskari pa­ran­taa lasten ta­sa-ar­voa, kun har­ras­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta kai­kil­le lap­sil­le

Rovaniemellä käynnissä oleva maksuton kokeilu jatkuu, jos Lapin musiikkiopisto saa uuden avustuksen toimintaan.

Lapin musiikkiopisto on kuukauden ajan vetänyt musiikkileikkikouluja rovaniemeläisissä päiväkodeissa.

Kyseessä on taiteen perusopetusta tarjoava kokeilu, joka rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 34 000 euron erityisavustuksen turvin.