Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Kolumni
Tilaajille

Päi­vä­kir­ja: Tulossa taitaa olla naisten vaalit

Työrooliini kuuluu politiikan ja vaalien seuraaminen. Ennen vaaleja pitää miettiä, miltä kaikilta kannoilta niistä kirjoittaisi niin, että lukijoille selviäisi, mistä vaaleissa on tällä kertaa kysymys.

Tammikuun aluevaalien kohdalla  tämä on ollut vaikeinta urallani, kun en itsekään oikein hahmota  asiaa, ja koska tämä on meille kaikille eka kerta.