Kolumni

Päiväkirja: Älä oleta, älä yleistä, anna tilaa, kunnioita

-

Rovaniemeläinen Sanaseura on järjestänyt vuoden ajan lavarunousiltoja. Niissä kuka tahansa saa ottaa mikin käteensä ja esittää omia runojaan.

Runous on intiimiä. Sanoiksi muovautuneet ajatukset rakastamisen vaikeudesta ja epätoivosta maailman kaaoksen äärellä eivät ole ihmislajin näkökulmasta ainutlaatuisia.