Päät­tä­jät kuun­te­li­vat Lapin nuorten hyviä ky­sy­myk­siä tar­kas­ti → nuo­ri­soa kiin­nos­ti­vat muun muassa Lapin elin­kei­no­elä­mä ja har­ras­tus­toi­min­ta

<p>Muun muassa Posion lukioissa opiskeleva Oskari Laatikainen (vas.) ja Tornion Yhteislyseon lukiossa opiskeleva Erkka Multanen esittivät kysymyksiä keskustelutilaisuudessa.</p> <p>Elinkeinoministeri Katri Kulmuni ja kansanedustaja Kaisa Juuso keskustelivat nuoria askarruttavista asioista tällä viikolla Peräpohjolan Opistolla vuoropuhelutilaisuudessa.</p>
Muun muassa Posion lukioissa opiskeleva Oskari Laatikainen (vas.) ja Tornion Yhteislyseon lukiossa opiskeleva Erkka Multanen esittivät kysymyksiä keskustelutilaisuudessa.
Muun muassa Posion lukioissa opiskeleva Oskari Laatikainen (vas.) ja Tornion Yhteislyseon lukiossa opiskeleva Erkka Multanen esittivät kysymyksiä keskustelutilaisuudessa.
Kuva: Jussi Saarela

Osallisuus, mahdollisuus vaikuttaa ja kuulluksi tuleminen ovat nuoren hyvinvoinnin tukemisen perusasioita. Nuorten kuuntelemiseen liittyen LappiNYT -nuorisotyön ytimessä-hanke järjesti lappilaisten nuorten ja lappilaisten kansanedustajien vuoropuhelutilaisuuden tällä viikolla Peräpohjolan Opistolla Torniossa. Kaksikymmentäkuusi nuorta yhdestätoista Lapin kunnasta keskustelivat tilaisuudessa elinkeinoministeri Katri Kulmunin (kesk) ja kansanedustaja Kaisa Juuson (ps) kanssa. Nuorten mukana oli myös nuoriso-ohjaajia kunnista.

Keskustelu käytiin nuorten ennakkoon laatimien kysymysten perusteella rinkikeskustelu-menetelmällä.

Tornion Yhteislyseon lukiossa kolmatta vuotta opiskeleva Erkka Multanen kuulutti uusien yrityksien syntymistä Lappiin.

– Yritystoimintaa houkuttelee osaavaa työvoimaa ja osaavaa työvoimaa houkuttelevat työllistävät yritykset. Se on sellainen kehä, joka tavallaan pitää itseään yllä jollain tasolla, jos sen saa kerran startattua. Mutta se on vähän vaikeaa, kun etelässä isoissa kaupungeissahan työpaikkoja on ja siellä niitä yrityksiä halutaan perustaa.

– Kansanedustajat nostivat esille, että pitää keksiä uudenlaisia bisnes- ja talousmalleja, joissa hyödynnetään Lapin etuja kuten esimerkiksi puhdasta luontoa ja laajoja luontoresursseja. Esimerkiksi jonkinlainen uusiutuvien materiaalien tuottaminen on Lapissa ihan käytännöllistä, koska esimerkiksi puuaineista on niin laajalti, Multanen jatkoi.

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni korosti yrittäjyyden merkitystä ja sanoi, että menestyviä yrityksiä ei synny Lappiin yrityksiä tuomalla vaan kehittämällä yritystoimintaa.

– Menestys syntyy meidän olemassa olevien veturiyritysten ympärille. Meillä on vahvaa metalliteollisuutta, teknologiateollisuutta, metsäteollisuutta, matkailua ja rajakauppaa.

Kansanedustaja Kaisa Juuso sanoi, että uusia mahdollisuuksia on ainakin matkailussa ja sen tekemisessä ympärivuotiseksi. Esimerkiksi Tornionjokivarren kalastusmatkailun kehittämisessä on hänen mukaansa paljon käyttämätöntä potentiaalia.

Posion lukiossa toista vuotta opiskeleva Oskari Laatikainen nosti esiin lappilaisten nuorten harrastustoiminnan ongelmat.

– Järjestäjiä ja innokasta porukkaa kyllä yleensä on, mutta välimatkat ovat pitkät, tiet huonoja ja tiloista on puutetta tai ne ovat huonossa kunnossa, hän sanoi.

Menestys syntyy meidän olemassa olevien veturiyritysten ympärille. Meillä on vahvaa metalliteollisuutta, teknologiateollisuutta, metsäteollisuutta, matkailua ja rajakauppaa.
Katri Kulmuni
Elinkeinoministeri


Kansanedustaja Juuso on käsittänyt, että kunnat ovat säästäneet kiinteistöjen ylläpidosta, mikä on johtanut kosteusongelmien syntymiseen.

– Niille pitäisi ilman muuta jotain tehdä. Totta kai olisi hyvä, jos valtio voisi jotenkin auttaa korjaamalla vanhoja tiloja tai rakentamalla uusia tiloja, mutta minusta vähän tuntuu, että valtion budjetissa ei ole hirveästi rahaa semmoisiin. Kyllä kunnissa pitää se priorisointi tapahtua.

Juuso suosittelee kimppakyytien järjestämistä nuorten harrastusten pariin. Hän sanoo, että lappilaisten nuorten pitkien harrastusmatkojen tukemiseen olisi hyvä saada valtion rahaa, mutta julkista liikennettä tuetaan jo nyt 900 miljoonalla eurolla. Tästä summasta kunnat maksavat 70 prosenttia ja valtio 30 prosenttia.

Ministeri Kulmuni sanoi, että kehitteillä on hallitusohjelmaan kirjattu harrastustakuu, joka takaisi kaikille lapsille harrastuksen koulupäivän yhteyteen.