Pää­toi­mit­ta­jien yh­dis­tys vaatii median toi­min­ta­edel­ly­tys­ten tur­vaa­mis­ta

Yhdistys ei hyväksy journalistien liikkumisen tai medioiden jakelun häiritsemistä.

Helsinki

Päätoimittajien yhdistys vaatii poliittisilta päättäjiltä ja viranomaisilta median toimintaedellytysten turvaamista koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Yhdistys kertoo, ettei se hyväksy missään oloissa sitä, että journalistien liikkuminen tai matkustaminen työtehtävissä estyisi tai medioiden jakelu häiriytyisi.

Hallitus on rajoittamassa liikennettä Uudenmaan ja muun maan välillä.

Päätoimittajien yhdistys huomauttaa, että suomalaisten tiedontarve on tällä hetkellä poikkeuksellisen iso. Median on pystyttävä vastaamaan siihen kattavasti.

– Vapaan ja kriittisen median merkitys korostuu käsillä olevassa kriisissä. Valmiuslait sallivat valtion johdon ja viranomaisten puuttua poikkeuksellisella tavalla kansalaisten oikeuksiin. Tämä edellyttää läpinäkyvyyttä ja median edustajien toimintamahdollisuuksien turvaamista, Päätoimittajien yhdistys kirjoittaa kannanotossaan.

Lainsäädäntö mahdollistaa sen, että media velvoitetaan julkaisemaan viranomaisten tiedotteita sellaisenaan. Päätoimittajat edellyttävät kuitenkin viranomaisilta tässä suurta pidättyvyyttä.

– Demokratiaa ja sitä turvaavaa sananvapautta on nyt syytä erityisesti tukea ja arvostaa. Niihin liittyy keskeisesti julkisuusperiaate, jonka mukaan viranomaisten hallussa oleva tieto ja asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia.