Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Pää­mi­nis­te­ri Marin pe­rään­kuu­lut­taa IS:ssä tu­le­viin jouk­ko­ro­ko­tuk­siin so­li­daa­ri­suut­ta – Etu­jär­jes­töt ha­lua­vat työ­ter­vey­den mukaan

Pääministeri puhui solidaarisuuden puolesta Ilta-Sanomien haastattelussa, työmarkkinakeskusjärjestöt vetosivat työterveyden mukaanoton puolesta.

Pääministeri Sanna Marin peräänkuuluttaa solidaarisuutta. Arkistokuva.
Pääministeri Sanna Marin peräänkuuluttaa solidaarisuutta. Arkistokuva.
Kuva: Arttu Laitala

Pääministeri Sanna Marin (sd.) perää Ilta-Sanomien tuoreessa haastattelussa solidaarisuutta koronarokotteen jakeluun. Hänen mukaansa nyt tarvitaan sekä kansallista että kansainvälistä yhteisvastuuta.

Marinin mukaan jokaisen on tehtävä kaikkensa tartuntojen vähentämiseksi, vaikka moni suomalainen ei enää jaksaisi yhtään koronapäivää lisää.

– Koronakriisi tulee loppumaan, vaikka matka sinne voi nyt tuntua pitkältä, pääministeri painottaa Ilta-Sanomien verkkosivuilla lauantaina julkaistussa haastattelussa.

– Meidän pitää kantaa globaalia vastuuta ja solidaarisuutta kaikkien ihmisten puolesta. Pandemia on yhteinen. Ellemme saa sitä kaikkialla hallintaan, tilanne tulee olemaan vaikea. Siksi tähän pitää suhtautua koko ihmiskunnan yhteisenä kriisinä.

Harvinainen yhteisvetoomus

Työmarkkinajärjestöt EK, SAK, STTK, Akava ja KT Kuntatyönantajat sekä Työterveyslaitos julkaisivat puolestaan perjantai-iltana vähän ennen kello 24 harvinaisen yhteisvetoomuksen.

Sen mukaan työterveyden mukaanotto on avain koronarokotusten onnistumiseen Suomessa.

Vetoomuksessa todetaan, että rokotusten tehokas läpivienti edellyttää julkisen ja yksityisen terveydenhoidon resurssien yhdistämistä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) painottaa globaalia solidaarisuutta koronarokotteen jakeluun. Työmarkkinajärjestöt vetoavat työterveyshuollon mukaanoton puolesta Suomessa.
Pääministeri Sanna Marin (sd.) painottaa globaalia solidaarisuutta koronarokotteen jakeluun. Työmarkkinajärjestöt vetoavat työterveyshuollon mukaanoton puolesta Suomessa.
Kuva: Enna Rautiainen / Aamulehti

"Epidemian hoito ja rokotusten läpivienti ajaa Suomen terveydenhoidon resurssit äärirajoille. Avainasemassa on nimenomaan työterveyshuollon mukaan ottaminen rokotusten suunnitteluun ja toteutukseen", työmarkkinakeskusjärjestöt ja Työterveyslaitos toteavat.

– Juuri työterveyshuollon yksiköt ovat se resurssi, joka mahdollistaisi massarokotusten tehokkaan läpiviemisen yli 18-vuotiaitten kansanosassa, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies asiaa koskevassa tiedotteessa.

– Työterveyshuollon kautta tavoitetaan merkittävä osa työikäisestä väestöstä kautta maan. Samalla julkisen sektorin kuormitusta kohtuullistettaisiin, jottei muun terveydenhuollon hoitovelka ainakaan kasvaisi.

Kaikki voimavarat saatava käyttöön

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa tiedotteessa, että ihmisten rokottaminen on hoidettava mahdollisimman nopeasti, turvallisesti ja tehokkaasti. Hänen mukaansa se on terveyden, talouden ja työpaikkojen etu.

– Työterveyshuolto tukee työpaikkoja terveysriskien hallinnassa. Se on luontevin yhteistyötaho työssäkäyvien rokottamiseksi, korostaa puolestaan STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.

– Koronakriisissä tärkeintä on varmistaa ihmisille tarvittava terveydenhoito. Tähän tarvitaan sekä julkisen sektorin että yksityisten toimijoiden voimavaroja, arvioi Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen muistuttaa, että työikäisten koronarokotusten toteuttamisessa työterveyshuolto on luonteva yhteistyökumppani. Jalosen mukaan sen resurssia kannattaa hyödyntää julkisen sektorin koordinoiman rokotusohjelman tukena heti kun sopivia, tehokkaita rokotteita on saatavilla.

– Työpaikat ja työterveyshuollot ovat tehneet paljon työtä koronan taltuttamiseksi, mutta nyt tilanne on valtakunnallisesti vaikeutumassa. Meidän on varmistettava, että kaikki voimavarat otetaan käyttöön ja työterveyshuollot osallistuvat riittävän ajoissa rokotusten valmisteluun" kannustaa Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula.