Tilaajille

Pää­kir­joi­tus: Van­hem­mat huomio: kou­lu­lai­set tar­vit­se­vat lisää lii­kun­taa!

Tämän päivän koululaiset ovat varttuneet älylaite kourassa, pää kumarassa ja takapuoli penkissä. Tämä on näkynyt jo jonkin aikaa lasten ja nuorten kestävyys- ja lihaskunnossa, joka on heikentynyt jatkuvasti. Tuorein tieto tulee kuluvan vuoden Move!-mittauksesta, jonka mukaan 5.-luokkalaisen fyysinen toimintakyky on yhä heikompi. Sen sijaan 8.-luokkalaisten kunto on hieman parantunut, mutta joukossa on yhä liian paljon huonokuntoisia. Mittauksessa selvitetään oppilaiden kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Neljänä peräkkäisenä vuotena toteutettuun testiin osallistui tällä kertaa lähes 100 000 lasta.

Lapin kannalta huolestuttavaa on, että lappilaiset 5.- ja 8.-luokkalaiset ovat keskimääräistä heikommassa kunnossa. Yhtä huonokuntoisia lapsia löytyy koko maasta vain Itä-Suomesta sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalta, missä niissäkin oppilaiden kunto jää alle maan keskiarvon (LK 18.12.).