Tilaajille

Pää­kir­joi­tus: Muut­to­lii­ke näkyy siinä, miten hyvin kunnat pys­ty­vät huo­leh­ti­maan väes­tös­tään

Kelan maksamissa tukisummissa on kuntakohtaisia eroja. Hyvinvointivaltio lähtee siitä ajatuksesta, että kaikista pidetään huolta.

Asutus keskittyy ja on keskittynyt Suomessa jo vuosikymmeniä. Joidenkin ennusteiden mukaan tulevaisuudessa vain muutama iso etelän kaupunki kasvaa ja muualla maassa väki vähenee. Väestöennusteet perustuvat siihen oletukseen, että kehitys jatkuu samanlaisena myös tulevaisuudessa.

Lapissa kehitys on ollut samanlainen kuin muualla Suomessa. Rovaniemi on kasvanut kuntaliitoksen jälkeen joka vuosi, mutta lähes kaikki muut kunnat ovat menettäneet väkeään. Erityisen suurta poismuutto on ollut Itä-Lapissa.