Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Op­pi­mis­ana­ly­tii­kal­la­ko pa­rem­paa op­pi­mis­ta?

Näkökulma

Lapin ammattikorkeakoulu oli mukana kansallisessa oppimisanalytiikkahankkeessa, Oppimisanalytiikka – Avain parempaan oppimiseen ammattikorkeakouluissa (Apoa).
Lapin ammattikorkeakoulu oli mukana kansallisessa oppimisanalytiikkahankkeessa, Oppimisanalytiikka – Avain parempaan oppimiseen ammattikorkeakouluissa (Apoa).
Kuva: Jussi Leinonen

Lapin ammattikorkeakoulu oli mukana kansallisessa oppimisanalytiikkahankkeessa, Oppimisanalytiikka – Avain parempaan oppimiseen ammattikorkeakouluissa (Apoa). Tavoitteena oli edistää oppimisanalytiikan käyttöä sekä lisätä osaamista analytiikkaa hyödyntävistä oppimisympäristöistä ja pedagogisista ratkaisuista. Haluttiin kehittää digitaalisia ympäristöjä, tukea opiskelijoiden opintopolkuja ja luoda suosituksia oppimisanalytiikan käytöstä.

Oppimisanalytiikalla tarjotaan keinoja, välineitä ja menetelmiä, joilla tarkastellaan opintojen etenemistä ja ennakoidaan mahdollisia häiriöitä. Hyötyjinä ovat niin oppijat kuin opettajatkin. Etenkin opintojen ohjaukseen ja oppimisen sekä opetuksen avustuksen automatisointiin toivotaan apua. Päämääränä on kehittää oppimista ja opetusta sekä palvella ohjaus- ja hallintoprosesseja.