pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Opet­ta­jan saatava opettaa

Olen toiminut parikymmentä vuotta opettajana ja kokenut, että opettajille sälytetään tehtäviä, jotka eivät varsinaisesti kuulu opettajille ja joihin meillä ei varsinaisesti ole koulutusta. Opettajan pitäisi olla kuraattori, psykologi, poliisi ynnä muuta. Myös suunnitteluun menee koko ajan enemmän aikaa.

Opettajan tehtävänä on asioiden opettaminen ja opettajan pitää pystyä keskittymään tähän tehtävään. Se on se myös lasten ja nuorten etu, koska tällöin he saavat hyvää opetusta, mikä auttaa jatkokoulutukseen ja myös työelämään pääsyssä, ja siten ehkäisee syrjäytymistä. Muuten opettajat eivät jaksa ja opettajan ammatin houkuttelevuus heikkenee, kuten Ruotsissa on käynyt. Myös työrauhan ylläpitämiseen pitää olla keinot. Pelkät kasvatuskeskustelut eivät toimi kaikkien kanssa.