Junaliikenne: Poh­joi­sen kau­ko­ju­nat rajusti myö­häs­sä – Vil­le-Veik­ko Ran­ta­mau­lan 12-vuo­tiaan tyt­tä­ren ju­na­mat­kas­ta tulossa lähes vuo­ro­kau­den mit­tai­nen

Lapin Kansan live: Kem­pe­leen Kiri Na­pa-Pe­sik­sen vie­raa­na poikien Su­per­pe­sik­ses­sä – katso kello 17 alkava ottelu suorana tästä

Talousnäkymät: Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus ke­sä­kuus­sa mit­taus­his­to­rian hei­koin­ta

Tilaajille

On­net­to­muus­paik­ko­jen ku­vaa­mi­nen on vaa­ral­li­nen ilmiö – vaa­ran­taa muiden liik­ku­jien ja pe­las­ta­jien tur­val­li­suu­den sekä loukkaa uhrien yk­si­tyi­syyt­tä

Pelastusalan toimijat haluavat muistuttaa, että onnettomuuspaikkojen kuvaaminen on vaarallinen ilmiö, joka vaarantaa muiden tielläliikkujien turvallisuuden, pelastushenkilöstön turvallisuuden sekä vaarantaa onnettomuuden uhrien yksityisyydensuojan.
Pelastusalan toimijat haluavat muistuttaa, että onnettomuuspaikkojen kuvaaminen on vaarallinen ilmiö, joka vaarantaa muiden tielläliikkujien turvallisuuden, pelastushenkilöstön turvallisuuden sekä vaarantaa onnettomuuden uhrien yksityisyydensuojan.
Kuva: Mikko Halvari

Pelastusalan toimijat muistuttavat yhteisellä Kuvaa elämää - älä onnettomuuspaikkaa -kampanjalla onnettomuuspaikkojen kuvaamisen olevan vaarallinen ilmiö.

Ratissa kuvaaminen vaarantaa sekä kuvaajan että muiden tielläliikkujien turvallisuuden, mutta myös pelastustyöntekijöiden työturvallisuuden. Lisäonnettomuuksien ja turhien vaaratilanteiden riski kasvaa, jos keskittyminen on onnettomuuspaikan turvallisen ohittamisen sijaan kuvaamisessa. Lisäksi ajaessa kuvaaminen on laissa kielletty.