pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Maastopalot: So­dan­ky­läs­sä sam­mu­te­taan ku­lo­tuk­ses­ta ka­ran­nut­ta maas­to­pa­loa– "Nyt tikut pois, ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tus voi­mas­sa koko La­pis­sa"

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Onnea ja eteen­päin elä­mäs­sä ke­mi­läi­set

Vasemmistoliitolla on ollut pitkäaikainen tavoite oppivelvollisuusuudistuksesta ja toisen asteen maksuttomuudesta. Puolueen vuosikymmenten työ palkittiin, kun uusi oppivelvollisuuslaki hyväksyttiin eduskunnassa. Panostus koulutukseen on aina panostus tulevaisuuteen ja uudistus tuleekin kasvattamaan suomalaisen yhteiskunnan osaamistasoa tulevaisuudessa,  kun nuoret voivat paneutua opiskeluun vailla taloudellisia huolia.

Suomessa ei enää pärjää ilman toisen asteen tutkintoa, pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on vain noin 45% koko maan mittakaavassa. Työttömyys ja vähäinen koulutus ovat eräitä syrjäytymisen riskitekijä nuoren elämässä, tulevaisuuden haaveet jäävät toteutumatta ja nuoren itsetunto ja luottamus elämään rapautuu.

Ammatillinen koulutus, lukio ja ylioppilastutkinto ovat jatkossa täysin maksuttomia sen vuoden loppuun asti, jona opiskelija täyttää 20 vuotta. Vasemmistoliitolle uudistuksessa on kyse jokaisen nuoren tasa-arvoisesta mahdollisuudesta opiskeluun. Oikeus oppia kuuluu kaikille, ei harvoille!

Kemin Aikamme Naiset onnittelevat kaikkia koulunsa päättäneitä, niin ylioppilaita kuin ammatillisen tutkinnon suorittaneita. Opetusministeri Jussi Saramo sanoi 2.6. Kemissä, että kaupunki tarvitsee riittävästi valtion tukea selvitäkseen Stora Enson tuomasta rakennemuutoksesta. Koulutus ja uuden oppiminen ovat eräitä tulevaisuutta vahvistavia tekijöitä.

Sisko KorrensaloAikamme Naiset