Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen Heli Vä­li­kan­kaan ja Jussi Päk­ki­län tuo­miois­ta

Kuusamon Suurpetokeskus: Eläimiä ei voida siirtää Kor­kea­saa­ren, Ranuan tai Ähtärin eläin­tar­hoi­hin – pe­las­ta­vat­ko Eu­roo­pan eläin­tar­ha­jär­jes­tö ja vien­ti­lu­pa?

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Onko kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa kiu­saa­mis­ta?

Kunnallispolitikkojen puutteellinen kokonaisuuksien hallinta sekä syy- seuraussuhteiden heikko tiedostaminen ilmenevät päätösten siirtämisenä ja syyllistämisenä. Onko unohtunut, että valtuutettu on vastuussa koko kunnan toiminnoista ja taloudesta? Kalliiksi on omien reviirien puolustaminen ja nurkkakuntainen asioiden ajaminen tullut. On purettu miltei terveitä rakennuksia, jotta äänestäjille on saatu luvattu koulurakennus.

Tilaliikelaitosta on syyllistetty jos mistäkin. Se on ollut hallinnollisen kiusaamisen kohde. Ei ole saatu korottaa vuokria, vaikka käyttökustannukset ovat nousseet. On moitittu huonosta sisäilmasta ja myymättömien kiinteistöjen määrästä.