Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Onko eu­ta­na­sia hyvä kuo­le­ma?

Uusi kansalaisaloite eutanasian laillistamiseksi avattiin 2. marraskuuta (www.kansalaisaloite.fi). Siinä sanotaan: ”Me allekirjoittaneet äänioikeutetut Suomen kansalaiset esitämme, että eduskunta ryhtyy lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasiaa sekä lääkäriavusteista lääkkeellistä kuolemaa koskevan lain säätämiseksi ja eutanasian ja avustetun kuoleman laillistamiseksi Suomessa.”

Ajatus aloitteessa on, ettei elämä ole aina kärsimyksen johdosta hyvä. Kuolemaa lähestyvä sairas ihminen saattaa toivoa, että tämä kärsimys päättyisi. Toisinaan lievitystä ei ole, ja ainoa mahdollisuus on koko elämän päättyminen hieman etuajassa.

Ajatus on joskus kyseenalaistettu ja sanottu, että eutanasiassa tilanne on ongelmallinen. Jos eutanasiaa kaipaavan potilaan tahto toteutetaan, hän ei pääse onnistuneesta eutanasiasta koskaan iloitsemaan.

Näkemys muistuttaa arkkiatri Risto Pelkosen sanoista: ”Ei ole hyvää kuolemaa. Kuolema ei ole hyvä tai paha, se vain on.”

Ajattelun ongelma piilee siinä, että siinä argumentoidaan, ettei eutanasia tuota lisääntynyttä hyvinvointia. Varsinainen virhe piilee siinä, ettei eutanasian tarkoitus ole tuottaa elämänlaatua, josta asianomainen kykenisi itse nauttimaan, vaan välttää kärsimystä. Se on ihmisen oma toive kuoleman lähestyessä välttää sietämätön loppuelämän kärsimys. Kukaan ei toivo kuolemaa sinänsä.

Eutanasia on huonoista ratkaisuista paras. Kuoleman jälkeen ei ole tietenkään elämää, muttei kärsimystäkään. Ihmisellä tulee olla perustuslain takaama oikeus elämään ja hyvään hoitoon elämän loppuun saakka. Oikeus elämään ei kuitenkaan merkitse velvollisuutta kärsimykseen.

Allekirjoittamalla kansalaisaloitteen jokainen voi ottaa kantaa siihen, haluaako itse olla päättämässä myös kuolemastaan kun elämä ei enää ole hyvää.

Kirjoittaja on palliatiivinen lääkäri ja Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan ry:n puheenjohtaja.