Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Olym­pia­ko­mi­tea käyn­nis­tää Leh­ti­mäen häi­rin­tä­ta­pauk­sen kä­sit­te­lys­tä riip­pu­mat­to­man sel­vi­tyk­sen – Va­paa­vuo­ri nöy­rä­nä: "Minä olen tehnyt vir­hei­tä"

Puheenjohtaja Jan Vapaavuori pyysi Olympiastadiolla median edessä anteeksi sitä, miten Lehtimäen häirintätapausta on komiteassa käsitelty. Vapaavuori myöntää, että epäasiallisesta käytöksestä kirjallisen varoituksen saaneelle Lehtimäelle ei olisi alun perinkään pitänyt myöntää jatkokautta.

Olympiakomitean hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori asteli torstaina nöyränä lehdistön eteen Helsingissä.

– Matkan varrella on tapahtunut paljon virheitä. Minä olen tehnyt virheitä, isompia ja pienempiä, Vapaavuori sanoi selvästi jännittyneenä.