Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Olym­pia­ko­mi­tea hy­väk­syi työ­ryh­män esi­tyk­sen ul­ko­puo­li­sen sel­vi­tyk­sen te­ki­jäs­tä – Leh­ti­mäen ta­pauk­sen kä­sit­te­lys­tä teh­tä­vän se­lon­teon pitäisi val­mis­tua tou­ko­kuun loppuun men­nes­sä

-

Suomen olympiakomitea on valinnut tekijän maaliskuun lopussa lupaamalleen selvitykselle Mika Lehtimäen tapauksen käsittelystä. Olympiakomitean hallitus tilaa selonteon taloudellisia ja muita asiantuntijapalveluita yrityksille tarjoavalta BDO-yhtiöltä.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön entinen johtaja Lehtimäki sai syksyllä varoituksen epäasiallisesta käytöksestä. Tieto varoituksesta rajattiin Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajistolle, vaikka hänet valittiin maaliskuussa jatkokaudelle.

Maaliskuun lopulla Yle uutisoi varoituksesta, ja Lehtimäki erosi myöhemmin tehtävästään.

Selvitystoimeksiannossa kartoitetaan Olympiakomitean johdon toimintaa Lehtimäen tapaukseen liittyen. Selvityksen on määrä valmistua ennen Olympiakomitean jäsenistön ylimääräistä kokousta 31. toukokuuta.

Olympiakomitea järjesti kohun johdosta jäsenjärjestöilleen keskustelutilaisuuden 2. toukokuuta. Komitean johtoa arvosteltiin tilaisuudessa muun muassa "johtamisvajeesta ja läpinäkyvyyden puutteesta".

Keskustelutilaisuuden jälkeen ulkopuolista selvitystä on alustanut työryhmä, johon kuuluivat urheiluoikeuden professori Antti Aine, Oikeusvaltiokeskuksen johtaja Tuija Brax, Salibandyliiton toiminnanjohtaja, CAS:n välimies Pekka Ilmivalta ja Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja, työelämäprofessori Sami Itani.

Työryhmä esitti Olympiakomitean hallitukselle BDO:ta selvityksen tekijäksi.