Oi­keus­psy­kiat­rit tyr­mää­vät vaa­ral­li­suus­ar­vion pai­no­ar­von vah­vis­ta­mi­sen laissa vankien va­paut­ta­mi­sen kri­tee­ri­nä — "Lää­ke­tie­de tun­nis­taa vain harvoja ris­ki­te­ki­jöi­tä"

Oikeuspsykiatrien mukaan lääketieteellinen riskiarvio ei pysty yksinään ennustamaan henkilön alttiutta syyllistyä väkivalta- tai henkirikokseen. Oikeusministeriö selvittää parhaillaan vaarallisuusarviolle aseman vahvistamista ja arvion lisäämistä lakiin vangin vapauttamiskriteeriksi.

Helsinki
Oikeuspsykiatri Mika Rautanen satsaisi väkivallan ehkäisyn toimenpiteet ennen kaikkea lapsiin. Hän sanoo, että aikuisten väkivaltaisuuden hoitaminen on monesti hyvin vaikeaa.
Oikeuspsykiatri Mika Rautanen satsaisi väkivallan ehkäisyn toimenpiteet ennen kaikkea lapsiin. Hän sanoo, että aikuisten väkivaltaisuuden hoitaminen on monesti hyvin vaikeaa.

Oikeuspsykiatrit vastustavat vaarallisuusarvion liiallista painottamista väkivaltaisten vankien vapauttamisessa. Perusteena on, että lääketieteellinen riskiarvio on vain suuntaa antava.

– Tästä syystä en pidä hyödyllisenä enkä mahdollisena, että lausunnon painoarvoa lähdettäisiin erityisesti korostamaan laissa, toteaa Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma.