hotellihankkeet: Inariin on suun­nit­teil­la uusi luk­sus­ho­tel­li Juu­tuan­joen rantaan

kolumni: Milloin verinen his­to­ria muuttuu mu­ka­vak­si sa­duk­si?

Lapin Kansa live: Arctic Volley ja Pölkky Kuusamo koh­taa­vat har­joi­tus­ot­te­lus­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Oi­keus­mi­nis­te­riön muis­tio: Kirje- tai net­ti­ää­nes­tys eivät rat­kai­su ko­ro­na­eris­tet­ty­jen on­gel­maan – muis­tios­sa pe­rus­tel­laan syitä vaalien siir­tä­mi­sel­le

Helsinki
Kuntavaalit ollaan siirtämässä kesäkuulle.
Kuntavaalit ollaan siirtämässä kesäkuulle.
Kuva: Kirsi Junttila/arkisto

Koronatartunnan vuoksi eristettyjen oikeutta äänestää kuntavaaleissa ei voida ratkaista kirje- tai nettiäänestyksellä, katsoo oikeusministeriö. Vaikeudet eristettyjen äänestämisessä olivat yksi syy, miksi oikeusministeriö päätyi esittämään vaalien siirtämistä huhtikuulta kesäkuulle.

Ongelmana kirjeäänestyksessä todetaan olevan muun muassa se, että äänen postittaminen saattaisi vaatia eristyksissä olevan poistumista kotoaan. Postinkulusta aiheutuva aikaviive aiheuttaisi myös ongelmia. Lisäksi kirjeäänestyksessä tarvitaan kaksi todistajaa. Tartunnan riski olisi liian iso, kun he joutuisivat lähelle tautia sairastavaa henkilöä.

Nettiäänestyksen ongelmaksi taas koituu se, että Suomessa ei ole tarvittavaa järjestelmää. Järjestelmän kehittäminen veisi vuosia.

– Tietoturva-asiantuntijat eivät ole suositelleet nettiäänestysjärjestelmän käyttöönottoa tietoturvariskeistä johtuen, todetaan lauantaina julkaistussa muistiossa, johon päätös kuntavaalien siirtämisestä perustuu.

Henriksson toivonut luovia ratkaisuja

Oikeusministeriö on selvittänyt keinoja järjestää äänestysmahdollisuus kotieristykseen määrätyille koronapositiivisille. Ratkaisua eristyksissä olevien äänestämiseen on pyritty hakemaan, sillä heitä voi kuntavaalien aikaan epidemiasta johtuen olla huomattava määrä.

Tartuntatautilain säännökset ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) ohjeet lähtevät siitä, että eristykseen määrätty ei saa poistua kotoaan eikä hän saa tavata muita ihmisiä.

THL on arvioinut, että eristetyille ei näytä olevan mahdollista tarjota laillista mahdollisuutta äänestää. Ministeriö on kuitenkin luvannut jatkaa selvitystyötä, kuten oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonkin (r.) viimeksi lauantaina totesi tiedotustilaisuudessa. Henriksson on toivonut virkamiehiltä luovuutta, jotta asiaan löytyisi ratkaisu.

Osaltaan ongelmaan on tuomassa helpotusta se, että ennakkoäänestysaikaa ollaan pidentämässä kahteen viikkoon yhdestä viikosta. Siten mahdollisuudet päästä äänestämään olisivat paremmat koronaan vaalien alla sairastuville.

Voisi poikia oikeustapauksia

Eristetyt eivät aiemmissakaan vaaleissa ole voineet käyttää äänioikeuttaan. Ministeri Lauri Tarasti ei antamassaan asiantuntijalausunnossa nähnyt perustuslaillista ongelmaa siinä, että koronan takia eristyksissä olevat äänioikeutetut eivät voisi tosiasiallisesti käyttää äänioikeuttaan. Menestyksekkäälle vaalivalitukselle ei olisi hänen mukaansa pohjaa.

Muistiossa todetaan kuitenkin, että eristettyjen määrät ovat näiden vaalien aikaan selvästi aiempaa suurempia, eikä vastaavan laaja-alaisen pandemian vuoksi eristykseen joutuneiden osalta ole aiempaa oikeuskäytäntöä.

– Vaalivalituksen ja sellaisen menestymisen mahdollisuutta ei voi tällaisissa tapauksissa sulkea pois, muistiossa todetaan.