Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Oh­canái­gi oah­pa­headd­ji pe­da­go­ga­laš oah­pui­de lea álgán - Vuost­taš geardde oahpuin sámi pers­pek­tii­va

Oulu universitehta ja Giellagas-instituhta Ketterä allaskuvla -prošeavtta koordináhtor Tiina Mattanen.
Oulu universitehta ja Giellagas-instituhta Ketterä allaskuvla -prošeavtta koordináhtor Tiina Mattanen.
Kuva: Reetta Tornensis

Oulu universitehta ja Giellagas-instituhta Ketterä allaskuvla fállá 60 oahppočuoggá pedagogalaš oahpuid sidjiide geat háliidit šaddat vuođđoskuvlla dahje logahaga oahpaheaddjin. Ohcanáigi lea 20.4.-11.5.2020.

Pedagogalaš oahput leat oaivvilduvvon boahttevaš sámegiela ja girjjálašvuođa oahpaheddjiide dahje daidda, geat háliidit oahpahit sámegillii eará oahppoávdnasiid, ovdamearkka dihte biologiija, matematihka ja historjjá. Pedagogalaš oahput heivejit sihke boahttevaš vuođđoskuvlla ja logahaga oahpaheddjiide.

– Dát lea vuosttaš geardi go mii fállat oahpaheaddji pedagogalaš oahpuid main lea sámi perspektiiva, muitala Tiina Mattanen.

Son koordinere oahpuid mat álget ođđajagimánus 2021 ja bistet gitta juovlamánnui.

Dárkkuhuvvon sámegielagiidda - oahpahus oassin gáiddusin

60 oahppočuoggá viidosaš oahpaheaddji pedagogalaš oahput gáibidit oppabeaivválaš barggu. Gelbbolaš ohccit bovdejuvvojit sisabeassaniskosiidda sierra. Sisabeassaniskosat leat geassemánu 8.-9. beaivve.

– Oahpahus lágiduvvo oassin gáiddusin. Deaivvadeamit bohtet leahkit Anáris. Dat mearkkaša dan ahte studeanta ii dárbbat fárret Oului, lohká Mattanen.

Oahpaheaddji pedagogalaš oahput leat dárkkuhuvvon davvisáme-, anáraš- ja nuortalašgielagiidda.

– Vuođđun lea Oulu universitehta šaddandiehtaga dieđagotti pedagogalaš oahput, muhto mii boahtit deattuhit sámepedagogihka ja maiddái hárjehallanosiid sáhttá čáđahit sámegillii ja sámeguovlluin, čilge Mattanen oahppofálaldaga birra.

Ohccis galgá leahkit unnimustá universitehtadási kandidáhtadutkkus, dasa buohtastahtti ámmátallaskuvlla dutkkus dahje magisttardutkkus. Dasa lassin ohccis gáibiduvvo sámegiela dáidu ja dan oahppoávdnasa oahput, maid áigu oahpahit.

Eanet dieđuid ohcama ja sisabeassangáibádusaid birra oažžu Oulu universitehta Giellagas-instituhta bokte.

Oahpahit sámegielaid dahje sámegillii Ketterä allaskuvlla bokte

– Ketterä allaskuvla -prošeakta fállá oahpuid sidjiide, geat háliidit oahpahit sámegielaid dahje sámegillii. Pedagogalaš oahpuid lassin min oahppit leat sáhttán stuđeret Ketterä allaskuvlla bokte sámegielaid vuođđo- ja ávnnasoahpuid ja girjjálašvuođa vuođđooahpuid, lohká prošeaktakoordináhtor Mattanen. Ulbmilin lea skuvlet lasi sámegielat oahpaheddjiid servodahkii.

Giellagas-instituhta ja šaddandiehtaga dieđagotti ovttasbargu

Oahpaheaddji pedagogalaš oahput gullet Oulu universitehta Giellagas-instituhta ja šaddandiehtaga dieđagotti oktasaš prošeavtta vuollái.

Ketterä allaskuvla -prošeakta doaibmá ovttasbarggus Sámi oahpahusguovddážiin, Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahagain ja sámiid ruovttuguovlluid gielddaiguin.

Ruhtadeaddjin lea Suoma oahpahus- ja kulturministeriija.

Mikä?

Ketterä korkeakoulun opettajan pedagogisten opintojen hakuaika on alkanut

  • Oulun yliopiston ja Giellagas-instituutin alainen Ketterä korkeakoulu -projekti järjestää tammikuusta 2021 lähtien saamelaiseen pedagogiikkaan painottuvan opettajan pedagogisen koulutuksen.
  • Opintojen tarkoituksena on kouluttaa entistä nopeammin ja joustavammin päteviä saamenkielentaitoisia aineenopettajia.
  • Opetus tullaan järjestämään lähiopetuksena Inarissa ja osittain etäyhteyksin.