Ennakkoäänestys päättyi: Lähes 30 pro­sent­tia lap­pi­lai­sis­ta äänesti en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä – vilk­kaim­min uur­nil­la käytiin Pel­los­sa, lais­kim­min Kit­ti­läs­sä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Tiina Mattanen
Ohcanáigi oahpaheaddji pedagogalaš oahpuide lea álgán - Vuosttaš geardde oahpuin sámi perspektiiva

Oh­canái­gi oah­pa­headd­ji pe­da­go­ga­laš oah­pui­de lea álgán - Vuost­taš geardde oahpuin sámi pers­pek­tii­va

23.04.2020 11:17