Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Ketterä allaskuvla
Ohcanáigi oahpaheaddji pedagogalaš oahpuide lea álgán - Vuosttaš geardde oahpuin sámi perspektiiva

Oh­canái­gi oah­pa­headd­ji pe­da­go­ga­laš oah­pui­de lea álgán - Vuost­taš geardde oahpuin sámi pers­pek­tii­va

23.04.2020 11:17