Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Norr­bot­te­nin väki väheni eniten Ruot­sis­sa, Pa­ja­las­sa kaivos vetää alueel­le asuk­kai­ta

Tukholman lääni ei enää vedä entiseen tapaan valtakunnan sisäisesti.

Syntyvyys oli kuolleisuutta korkeampi Luulajassa. Koko Ruotsin syntyvyyden ansiota väestö kasvoi viime vuonna noin 25 000 ruotsalaisella.
Syntyvyys oli kuolleisuutta korkeampi Luulajassa. Koko Ruotsin syntyvyyden ansiota väestö kasvoi viime vuonna noin 25 000 ruotsalaisella.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Norrbottenilaisten määrä väheni vuoden 2019 aikana, ja läänin väestöluvut näyttivät myös eniten miinusta kaikkiin Ruotsin lääneihin verrattuna.

Väki väheni Norrbottenissa vuoden aikana 404 hengellä. Suurin syy vähenemiseen on edelleen syntyvyyden ja kuolleisuuden suhde, joka oli – 383.