tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Nordean kysely: Noin joka neljäs ki­pui­lee asu­mis­me­no­jen­sa kanssa ko­ro­na­krii­sin vuoksi – poik­keus­ti­lan­ne iskenyt eri­tyi­ses­ti nuoriin ai­kui­siin

Asumaan kauemmas työpaikasta mielii vain muutama prosentti vastaajista.

Enemmistö Nordean kyselyyn vastanneista arvioi asuntonsa arvon säilyvän koronakriisistä huolimatta ennallaan.
Enemmistö Nordean kyselyyn vastanneista arvioi asuntonsa arvon säilyvän koronakriisistä huolimatta ennallaan.
Kuva: Marc Dietrich

Lähes kolme neljästä suomalaisesta suoriutuu asumismenoistaan koronakriisistä huolimatta entiseen tapaan, kun taas noin neljäsosalla tilanne on hankaloitunut.

Tämä selviää Nordean teettämästä kyselytutkimuksesta.

Hankaloitumista ovat kyselyn mukaan kokeneet erityisesti 25-34-vuotiaat, lapsiperheet ja vuokralla asuvat.

Taloudellisen tilanteen muutokseen on kuitenkin varauduttu säästämällä rahaa ennakkoon ja siihen on reagoitu tinkimällä jokapäiväisistä menoista. Kuusi prosenttia ilmoittikin koronan takia hakeneensa pankista lyhennysvapaata asuntolainaansa.

– Pankeissa muutokset monien suomalaisten taloudellisessa tilanteessa onkin jo havaittu merkittävästi kasvaneina lyhennysvapaahakemusten määrinä asuntolainoihin, kertoo Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala tiedotteessa.

Suomalaisista 40 prosenttia kertoo varautuneensa taloudellisen tilanteen muutokseen tai reagoineensa siihen myös muun muassa säästämällä rahaa ennakkoon tai tinkimällä jokapäiväisissä menoissa. 13 prosenttia ei ole varautunut tai reagoinut taloudellisen tilanteen muutokseen millään tavalla.

Lähes puolet kyselyn vastaajista kertoo, ettei heidän taloudelliseen tilanteeseensa ole koronan myötä tullut muutosta.

– Suomalaisten suurin säästökohde on tyypillisesti oma asunto. Tällaiset kriisit osoittavat miten tärkeää on, että on varautunut taloudellisen tilanteen muutokseen ja hajauttanut säästöjä myös muihin kohteisiin, Pajala toteaa.

Nordean kyselytutkimuksen mukaan omistusasujista 56 prosenttia arvioi asuntonsa arvon säilyvän ennallaan. Yksi viidestä uskoo asuntonsa arvon laskevan ja yksi viidestä on epävarma.

Ei juuri vaikutusta muuttohalukkuuteen

Etätyön lisääntymisellä koronakriisin seurauksena ei kyselytutkimuksen mukaan näyttäisi olevan vaikutusta suomalaisten muuttohalukkuuteen eri paikkakuntien välillä.

Vain kaksi prosenttia ilmoitti, että jos etätyö koronan seurauksena lisääntyy, se voi vaikuttaa suunnitelmiin muuttaa kauemmas työpaikasta, jopa toiselle paikkakunnalle.

– Etätyön lisääntyminen ja sen vaikutukset asumiseen ovat varmasti tulevaisuudessakin kiinnostava ilmiö, vaikka näissä tuloksissa ei vielä näy mitään viitteitä siitä, että kaupungistumisen trendiä nyt haastettaisiin, Pajala sanoo.

Nordean Kantarilla 8.-14. huhtikuuta teettämä kysely kohdistui 18-79- vuotiaisiin suomalaisiin. Sen otanta oli 1 132 haastateltavaa. Tietojenkeruu tehtiin nettikyselyllä.