kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Näyt­tä­vil­lä van­ki­la- ja sai­raa­la­is­kuil­la Isis pyrkii saamaan ja­lan­si­jaa Af­ga­nis­ta­nis­sa – "Suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la seu­raan, mil­lai­sia muotoja liik­keen ter­ro­ris­ti­nen toi­min­ta ottaa län­si­mais­sa"

Tällä hetkellä Isis on vain varjo itsestään. Enää pelkkiä kortteleita ja kyliä hallussaan pitävä islamilainen terroristijärjestö kerää nyt voimiaan ja pyrkii saamaan uusia alueita valtaansa.

Viime kuukausina islamilainen terroristijärjestö Isis on kunnostautunut näyttävillä vankila- ja sairaalaiskuilla Afganistanissa.

Graafisen väkivallan, eli erityisten paljon huomiota herättävien ja julmien iskujen, tarkoituksena on kylvää turvattomuudentunnetta paikalliseen väestöön, näyttää voimaa ja luoda kuvaa siitä, että Isis on ainoa taho, joka pystyy takaamaan turvallisuuden Afganistanissa.

Tällä tavoin Isis pyrkii täyttämään sitä tyhjiötä, jonka jo kivijalkamaisen roolin itselleen rakentanut, mutta näyttäviä iskuja välttelevä, Taliban-liike on jättänyt.

"Ei Isisillä ole lopulta todellisia mahdollisuuksia saada jalansijaa Afganistanissa"

Afganistan on monessakin suhteessa globaalin jihadistisen liikehdinnän ydinaluetta, eräänlaista kehtoaluetta, jossa liikehdintä pystyy rakentamaan itseään ja kehittymään. Isisillä on siellä kilpailijan ja haastajan rooli, eikä se ole onnistunut kovinkaan merkittävästi haastamaan Talibania tai siihen linkittyneitä ryhmiä.

– Ei Isisillä ole lopulta todellisia mahdollisuuksia saada jalansijaa Afganistanissa, sillä Talibanin asema on niin vahva. Isis on yrittänyt nostaa päätään tai laajentaa tukialueitaan, mutta se on ajettu ahtaalle, suoranaisesti jopa tukahdutettu, arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, majuri Antti Paronen.

Yhteistyö Talibanin kanssa ei ole todennäköistä, sillä osapuolten päämäärät ovat liian samat: islamilaisen valtion hallinta ja yksinvalta. Isis on tähän mennessä kunnostautunut alistamalla alueita valtaansa ja siihen talibanit eivät suostu.

– Vaikea kuvitella sitä, että he yhtäkkiä hyväksyisivät tämmöisen toisen valtiollista asemaa tavoittelevan organisaation tulon ikään kuin omalle tontilleen ja vielä alistuisivat tämän tahtoon.

Historiansa aikana Isis on esimerkiksi Irakissa pyrkinyt alistamaan muita jihadistisia ja ääri-islamilaisia ryhmittymiä omaan tahtoonsa ainoastaan sillä perusteella, että he ovat valtio ja valtiollinen toimija.

Huumausaineilla toimintaansa rahoittaneelle Isisille Afganistan ei tarjoa myöskään taloudellista ratkaisua. Afganistanissa oopiumin tuotanto on hyvin tiukasti paikallisten pienien rikollisryhmien ja Talibanin hallussa.

"Kaikki ratkeaa Isisin suhteen siinä, että miten paljon sen ydinalueilla pystytään rakentamaan organisaatio uudelleen..."

Italian poliisi teki kesällä maailman suurimman, jopa miljardin arvoisen huumetakavarikon. Se ilmoitti, että huumeiden taustalla oli ainakin osittain Isis. Takavarikointi oli terroristijärjestölle erittäin kova kolaus taloudellisesti, mutta ei riittävä järjestön lamaannuttamiseen.

– Ei Isisin kaltaisen organisaation rahoitus nojaa pelkästään yksittäisiin isoihin huumelasteihin vaan se tulee niin monesta erilaisesta pienestä purosta se heikäläinen rahoitusmeri, että en jaksa uskoa, että tämä yksi yksittäinen laajakaan takavarikko Isisin toimintakykyä sen emoalueilla taloudellisesti haittaa.

Isis on perustavanlaatuisesti kiinni omissa ydinalueissaan Syyriassa ja Irakissa. Se on kaikesta huolimatta hyvin irakilainen organisaatio ja sen korkein johto tiedetään olevan muutamia tapauksia lukuun ottamatta irakilainen.

– Paljon odotetaan, mistä seuraavan kerran Isis nousee mahdollisesti uuteen menestykseensä. Kaikki ratkeaa Isisin suhteen siinä, että miten paljon sen ydinalueilla pystytään rakentamaan organisaatio uudelleen tai valtaamaan uusia alueita ja pitämään ne, ilman että näille uusille tukialueille kohdistetaan sotilaallisia vastatoimia.

Ydinalueidensa ulkopuolella Isis on vuoden 2010 jälkeen pystynyt vajaassa kymmenessä vuodessa rakentamaan länsimaihin laajan tukiverkoston. Se koostuu yksittäisistä ihmisistä, suoranaisista rahoituskanavista sekä terroristiverkostoista, jotka kykenevät mobilisointiin.

– Hyvin suurella mielenkiinnolla seuraan, miten Euroopassa tapahtuu tällaisia Isisiin liittyviä jihadistisia pidätyksiä ja sitä, millä muotoa Isis saa uusia toimintakanavia terroristisessa toiminnassaan länsimaissa nyt sen jälkeen kun se on kalifaattinsa muutama vuosi sitten menettänyt.