Pakotteet: Suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu

Ylioppilaat: Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Kevättulvat: Tänä vuonna Kit­ti­läs­sä ei tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja, mutta joka vuosi näin ei ole ollut – ko­ko­sim­me kuvia Lapin tul­vis­ta

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Na­pa­pii­rin Re­si­duum laskee puu­jät­teen hintaa, jotta puu la­ji­tel­tai­siin pa­rem­min – Joi­den­kin jä­te­la­jien hinta taas nousee

Napapiirin Residuum Oy:n hinnastoihin tulee muutoksia 1. marraskuuta alkaen.

Merkittävä muutos koskee puujätettä, jonka vastaanottohinta laskee 38 prosenttia. Uusi hinta on 86,80 euroa tonnilta. Hinnan laskulla halutaan kannustaa puujätteen lajitteluun syntypaikalla.

Suurimmat korotukset koskevat hiekan- ja rasvanerotuskaivojätteitä sekä yritysten tuomaa painekyllästettyä puuta. Kotitalouksien pienerät painekyllästettyä puuta otetaan vastaan ilmaiseksi. Myös vaarallisten jätteiden vastaanottohinnat nousevat hieman.

Kotitalouksien tavanomaiset vaaralliset jätteet otetaan edelleen vastaan ilmaiseksi.

Pienempiä korotuksia tulee esimerkiksi kaatopaikka- ja erityisjätteen sekä tiili- ja laattajätteen vastaanottohintoihin.

Monen jätelajin hinnat säilyvät ennallaan.