Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Na­pa­pii­rin mo­ni­toi­mi­ta­lon suun­nit­te­lun han­kin­ta kes­key­tet­tiin – mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­seen tulee vuoden ai­ka­li­sä

Napapiirin monitoimitalon suunnittelun hankintaan liittyvä kilpailutus on keskeytetty. Keskeytyksestä päätti Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n hallitus.

Kilpailutus keskeytettiin, koska hankesuunnitelmassa on esitetty lisätutkimustarpeita Nivavaaran alakoulun osalle mahdollisen korjaustarpeen määrittämiseksi. Jo tässä vaiheessa on selvää, että alakoulussa on normaalia peruskorjaustarvetta, jota ei ole huomioitu suunnittelu- ja rakennuttajakonsulttipalveluiden kilpailutuksessa.